logo

Giày nữ tăng chiều cao

Results 1 - 28 of 30
Page 1 of 2
Sắp xếp
Giày nữ tăng chiều cao trẻ trung 9cm FS89

Giày nữ tăng chiều cao trẻ trung 9cm FS89

1.450.000 đ

Màu be-35,36,37,38,39,40

O1CN01WC6C8w1wbMNtrmw28 3399066326 11zon

1698056757141-350376574

1698056757124-729498747

Màu đen-37,38,39

O1CN01ubd3Iz1wbMO6kzv9K 3399066326 11zon

1698056187335-47896415401

 

 

Giày nữ tăng chiều cao kiểu dáng mới FS88

Giày nữ tăng chiều cao kiểu dáng mới FS88

1.450.000 đ

Màu be-35,36,37,38,39,40

1698065758161-459508827

1698065756547-866125885

1698065757715-133512607

 

Giày nữ tăng chiều cao thanh lịch, thoáng khí màu đen FS45

Giày nữ tăng chiều cao thanh lịch, thoáng khí màu đen FS45

1.500.000 đ

Màu đen-38,39,40

1669189513075-511328717

1669189669901-804478868

1669189669910-119703697

 

Màu trắng-Nhận đặt

1669189513064-148340931

1669189669765-846364773

1669189669771-536548288

 

 

Xám bạc-Nhận đặt

1669189513067-361812216

1669189669779-147720616

1669189669793-3320335820

Giày nữ tăng chiều cao đính đá màu kem cao 9cm FS87

Giày nữ tăng chiều cao đính đá màu kem cao 9cm FS87

1.250.000 đ

Màu kem-36,37,38,40

1695188459752-550335866

1695188459868-944331093

1695188459815-168930459

1690958525295-2387156070

Đen-35,36,37,38,39,40

1695188459685-799801563

 

1690958525292-1845133610

1690958525287-2698228620

 

 

Giày nữ tăng chiều cao màu đen 7,5cm FS78

Giày nữ tăng chiều cao màu đen 7,5cm FS78

950.000 đ

Đen-36,37,38,39,40

1680678686562-1150341660

 

Trắng-40

1680678686543-5584767831

1680678686590-7545540670

Giày độn đế cao cho nữ kiểu dáng đơn giản màu trắng FS26

Giày độn đế cao cho nữ kiểu dáng đơn giản màu trắng FS26

1.450.000 đ

Trắng-35,36,37,38,39

 

O1CN01Epwvcf1m64oH73j9v 0-item pic

O1CN01rDmHpQ1m64yWZjJSJ 58284904.jpg 400x400

Đen-35,36,37,38,39

O1CN01PZ9gIA1m64yfqWQnt 58284904.jpg 400x400

Giày nữ tăng chiều cao nhẹ, thoáng khí FS20

Giày nữ tăng chiều cao nhẹ, thoáng khí FS20

1.100.000 đ

Đen-35,36,37,38,39,40

10812755660 722944103

 

Trắng-36,38,39

 1690967541836-704813359

1690967541820-750052456

 

Giày cao gót nữ thoáng khí màu đen 9cm FS83

Giày cao gót nữ thoáng khí màu đen 9cm FS83

1.750.000 đ

 Đen-35,36,37,38

169193122087400

1680959515230-5650145914

 

 Trắng-35

O1CN012Ij5j522gkjdfVaJ1 2216217747150-0-cib

16806727604312-6764845300

Hồng-35,36,37,38,39

O1CN01wP1D1Y22gkjZnCQX0 2216217747150-0-cib

O1CN01o6Tj1q22gkjZnD1z5 2216217747150-0-cib

Giày cao gót nữ thoáng khí màu hồng 9cm FS83

Giày cao gót nữ thoáng khí màu hồng 9cm FS83

1.750.000 đ

Hồng-35,36,37,38,39

O1CN01wP1D1Y22gkjZnCQX0 2216217747150-0-cib

O1CN01o6Tj1q22gkjZnD1z5 2216217747150-0-cib

 

 

 

 

 

 Đen-35,36,37,38

169193122087400

1680959515230-5650145914

 

 Trắng-35

O1CN012Ij5j522gkjdfVaJ1 2216217747150-0-cib

16806727604312-6764845300

Giày thể thao nữ tăng chiều cao màu be FS79

Giày thể thao nữ tăng chiều cao màu be FS79

1.450.000 đ

Màu be-Tạm hết hàng

1680666156143-6452012029

1680666156157-6121930057

1680666122797-7998240900

1680666122503-1672508100

Màu đen-36,38

1680666156189-8211916700

1680666156193-6349689507

1680666156175-7527130064

Giày thể thao nữ tăng chiều cao màu đen FS79

Giày thể thao nữ tăng chiều cao màu đen FS79

1.450.000 đ

Màu đen-36,38

1680666156189-8211916700

1680666156193-6349689507

1680666156175-7527130064

Màu be-Tạm hết hàng

1680666156143-6452012029

1680666156157-6121930057

1680666122797-7998240900

1680666122503-1672508100

Giày nữ đế độn cao màu bạc đính đá cao 7cm FS25

Giày nữ đế độn cao màu bạc đính đá cao 7cm FS25

1.550.000 đ

Màu bạc-35,36,37,39,40

1669190326954-4961612650

1669189908525-9562211590

1669189908501-4673342880

1669189908519-1667037350

Màu trắng-Nhận đặt

1669190326927-1519194940

1669189908535-4674912490

 

Màu đen-35,36,38,39,40

1669189908539-2775953260

Giày nữ đế độn cao màu đen đính đá cao 7cm FS25

Giày nữ đế độn cao màu đen đính đá cao 7cm FS25

1.550.000 đ

Màu đen-35,36,38,39

1669189908539-2775953260

 

Màu bạc-35,36,39

1669190326954-4961612650

1669189908525-9562211590

1669189908501-4673342880

1669189908519-1667037350

Màu trắng-Nhận đặt

1669190326927-1519194940

1669189908535-4674912490

 

Giày cao cho nữ phối ren đính đá 8cm FS69

Giày cao cho nữ phối ren đính đá 8cm FS69

1.500.000 đ

Đen-35,37

1671800635752-4105747040

1671800635685-9114019400

 

Trắng-37

1671800635743-7692759700

1671800635612-4364212340

Vàng đồng-37

1671800635733-8965004560

1671800635537-4837767480

Giày nữ tăng chiều cao đính đá màu đen cao 9cm FS87

Giày nữ tăng chiều cao đính đá màu đen cao 9cm FS87

1.250.000 đ

Đen-35,36,37,38,39,40

1695188459685-799801563

 

1690958525292-1845133610

1690958525287-2698228620

 

 

Màu kem-36,37,38,40

1695188459752-550335866

1695188459868-944331093

1695188459815-168930459

1690958525295-2387156070

 

Giày nữ tăng chiều cao màu trắng 7,5cm FS78

Giày nữ tăng chiều cao màu trắng 7,5cm FS78

950.000 đ

Trắng-40

1680678686543-5584767831

1680678686590-7545540670

 

Đen-36,37,38,39,40

1680678686562-1150341660

 

Giày thể thao nữ tăng chiều cao năng động màu trắng phối nâu 8cm FS72

Giày thể thao nữ tăng chiều cao năng động màu trắng phối nâu 8cm FS72

1.450.000 đ

Màu trắng phối nâu-38

1669690888714-912104127

Màu trắng phối xanh-39

1669690888707-976913532

Giày thể thao nữ tăng chiều cao năng động màu trắng phối xanh 8cm FS72

Giày thể thao nữ tăng chiều cao năng động màu trắng phối xanh 8cm FS72

1.450.000 đ

Màu trắng phối xanh-40

1669690888707-976913532

 

Màu trắng phối nâu-38

1669690888714-912104127

Giày nữ tăng chiều cao trẻ trung 9cm FS89

Giày nữ tăng chiều cao trẻ trung 9cm FS89

1.450.000 đ

Màu be-35,36,37,38,39,40

O1CN01WC6C8w1wbMNtrmw28 3399066326 11zon

1698056757141-350376574

1698056757124-729498747

Màu đen-37,38,39

O1CN01ubd3Iz1wbMO6kzv9K 3399066326 11zon

1698056187335-47896415401

 

 

Giày cao gót nữ đính đá màu trắng 9cm FS83

Giày cao gót nữ đính đá màu trắng 9cm FS83

1.750.000 đ

 Trắng-35

O1CN012Ij5j522gkjdfVaJ1 2216217747150-0-cib

16806727604312-6764845300

Hồng-35,36,37,38,39

O1CN01wP1D1Y22gkjZnCQX0 2216217747150-0-cib

O1CN01o6Tj1q22gkjZnD1z5 2216217747150-0-cib

 Đen-35,36,37,38

169193122087400

1680959515230-5650145914

Giày nữ đế độn cao màu trắng đính đá cao 7cm FS25

Giày nữ đế độn cao màu trắng đính đá cao 7cm FS25

1.550.000 đ

Màu trắng-Nhận đặt

1669190326927-1519194940

1669189908535-4674912490

Màu bạc-35,37,38,39,40

1669190326954-4961612650

1669189908525-9562211590

1669189908501-4673342880

1669189908519-1667037350

Màu đen-35,36,38,39,40

1669189908539-2775953260

Giày độn đế tăng chiều cao cho nữ kiểu dáng đơn giản màu đen FS26

Giày độn đế tăng chiều cao cho nữ kiểu dáng đơn giản màu đen FS26

1.450.000 đ

Đen-35,36,37,38,39

O1CN01PZ9gIA1m64yfqWQnt 58284904.jpg 400x400

Trắng-35,36,37,38,39

O1CN01Epwvcf1m64oH73j9v 0-item pic

O1CN01rDmHpQ1m64yWZjJSJ 58284904.jpg 400x400

Giày nữ tăng chiều cao 9cm màu trắng FS28

Giày nữ tăng chiều cao 9cm màu trắng FS28

1.150.000 đ

Trắng-35,36,37,38

13331955474 2030686715

13372738570 615254018

 

 

Đen-Nhận đặt

13415558912 2030686715

13334298921 615254018

Giày cao cho nữ phối cườm sang trọng FS25

Giày cao cho nữ phối cườm sang trọng FS25

1.500.000 đ

Trắng bạc-36

O1CN01L63JQm2K2aoFYaNHg 128329499

O1CN01M8MGep2K2aoFbqqRc 128329499

O1CN01KC2Bws2K2astKyUGb 0-item pic

O1CN01L63JQm2K2aoFYaNHg 128329499

O1CN01qO5b5b2K2aoHLTLLR 128329499

Đỏ-Nhận đặt

O1CN01wje01d2K2aoFrFNMm 128329499

O1CN01beb0Qz2K2aoJKoVBw 128329499.jpg 400x400

O1CN01p55paO2K2aoGNioFV 128329499

O1CN01qO5b5b2K2aoHLTLLR 128329499

 

Giày nữ độn đế cao màu trắng thời trang 9cm FS71

Giày nữ độn đế cao màu trắng thời trang 9cm FS71

1.450.000 đ

Màu trắng-35,36,37,38,39

1669791816556-531283057

 

Màu đen-36,39,40

1669791816572-402853302

Giày độn đế cao cho nữ cườm bạc FS16

Giày độn đế cao cho nữ cườm bạc FS16

1.350.000 đ

Đen-Nhận đặt

O1CN01CdqEne29tIZTt8rm1 1664938125

O1CN01D4fmPW29tIZSi5ABG 1664938125

O1CN01g22TQQ29tIZTtA4hD 1664938125

O1CN01g22TQQ29tIZTtA4hD 1664938125

 

 

Bạc-Nhận đặt

O1CN01AjdeLz29tIZSfJ5BI 1664938125

O1CN01pCOFa529tIZR79Trh 1664938125

O1CN01069D6B29tIZTZacHy 1664938125.jpg 400x400

O1CN01986A6929tIZSi6VQr 1664938125

O1CN01f9hQWc29tIZVuzVcJ 1664938125

O1CN01BuQexO29tIcsuLMBp 1664938125

Giày thể thao nữ tăng chiều cao trẻ trung màu xám FS08

Giày thể thao nữ tăng chiều cao trẻ trung màu xám FS08

1.150.000 đ

Xám-37,38

O1CN01uNJP3R28pLby3tlB5 128307981.jpg 400x400

O1CN01v8KTLc2JWX6zjO6Ml 2207856959429.jpg 400x400

O1CN01aOq53o28pLbu5gm1O 128307981

 

 

Đen-Nhận đặt

O1CN01adE6Oj28pLblxCaYX 128307981.jpg 400x400

O1CN017pXGq21mDrhcqo9Gt 64374921

 

 

Trắng-Nhận đặt

O1CN01cWFbyd28pLbxOQdwQ 128307981.jpg 400x400

O1CN01aOq53o28pLbu5gm1O 128307981

O1CN01NDE2iu23sUIgt2vIs 1860157311.jpg 400x400

 

Page 1 of 2

Liên hệ

GIÀY CAO MAXI

Địa chỉ: 154 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 0938 274 912 
Email: giaycaomaxi.1999@gmail.com 

Bản đồ

Facebook